Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi, Chróścin 50


ZAMAWIAJĄCY :

Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

na:

Wymianę dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie –Wsi, Chróścin 50 

Tryb udzielenie zamówienia

Tryb podstawowy – na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2021r.,  poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. oraz przepisy wykonawcze do ustawy Pzp.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 275 pkt 1  ustawy Pzp.

Spis treści

Część I – Instrukcja dla wykonawców

Część II – Wzór  umowy 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia

Plik pdf Ogłoszenie
13‑07‑2022 14:53:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
119KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SWZ
13‑07‑2022 18:32:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Załączniki do ogłoszenia

13‑07‑2022 18:34:11
Dokumenty:
Plik pdf Przedmiar robót_Winda_DPS.pdf
13‑07‑2022 18:46:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SST_Winda_DPS.pdf
13‑07‑2022 18:46:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rys. 1 - Szyb windy rzut pionowy.pdf
13‑07‑2022 18:46:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
697KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rys. 2 - Szyb windy rzut poziomy.pdf
13‑07‑2022 18:46:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adam Gosławski
email: dps-chruscin-wies@pvd.pl
, w dniu:  13‑07‑2022 14:45:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Gosławski
email: dps-chruscin-wies@pvd.pl
, w dniu:  13‑07‑2022 14:45:28
Data ostatniej aktualizacji:
13‑07‑2022 18:46:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie