Sprzedaż i sukcesywna dostawa świeżego mięsa, wędlin i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi w 2023 r.


NR DPS.2.25.252.13.2022

ZAMAWIAJĄCY :  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRÓŚCINIE – WSI

                                         CHRÓŚCIN 50 , 98-430 BOLESŁAWIEC

                              SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                        

            W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

      na: Sprzedaż i sukcesywną dostawę świeżego mięsa, wędlin i drobiu
             dla Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie – Wsi w 2023 r.

Tryb udzielenie zamówienia

Tryb podstawowy – na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2022r.,  poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. oraz przepisy wykonawcze do ustawy Pzp.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 275 pkt 1  ustawy Pzp.

Spis treści

Część I – Instrukcja dla wykonawców

Część II – Wzór  umowy 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia

Chróścin, dnia ………………..               Zatwierdził :      …………………………….. 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
181KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
504KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
202KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adam Gosławski , w dniu:  02‑12‑2022 13:45:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Gosławski
email: dps-chruscin-wies@pvd.pl
, w dniu:  02‑12‑2022 13:45:39
Data ostatniej aktualizacji:
16‑12‑2022 14:30:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie