Swiadczenie kompleksowych usług pralniczych


NR DPS.2.25.252.5.2021

ZAMAWIAJĄCY :

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRÓŚCINIE – WSI

CHRÓŚCIN 50 , 98-430 BOLESŁAWIEC

                                         SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                        

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

na:

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH

Tryb udzielenie zamówienia

Tryb podstawowy – na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2021r.,  poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. oraz przepisy wykonawcze do ustawy Pzp.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 275 pkt 1  ustawy Pzp.

Spis treści

Część I – Instrukcja dla wykonawców

Część II – Wzór  umowy 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia

Chróścin, dnia ………………..               Zatwierdził :      ……………………………..  

Swiadczenie kompleksowych usług pralniczych

09‑12‑2021 15:08:05
Dokumenty:
Plik pdf SWZ - Pranie na 2022 r..pdf
09‑12‑2021 15:11:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie - Pranie na 2022 r..pdf
09‑12‑2021 15:11:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
166KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zmiana załącznika nr 1 do SWZ

14‑12‑2021 09:53:34
Dokumenty:
Plik pdf Pranie na 2022 r. zmiana załącznika - pismo.pdf
14‑12‑2021 09:54:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
162KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pranie na 2022 r. - formularz ofertowy po zmianie.pdf
14‑12‑2021 09:54:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
588KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
219KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
337KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adam Gosławski
email: dps-chruscin-wies@pvd.pl
, w dniu:  09‑12‑2021 15:01:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Gosławski
email: dps-chruscin-wies@pvd.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑12‑2021 08:16:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive