Dostawa węgla dla DPS w Chróścinie-Wsi w 2022 r.


NR DPS.2.25.252.1.2022

ZAMAWIAJĄCY :

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRÓŚCINIE – WSI

CHRÓŚCIN 50 , 98-430 BOLESŁAWIEC

                                         SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                        

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

na:

Dostawa węgla do Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Wsi”

 

Tryb udzielenie zamówienia

Tryb podstawowy – na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2021r.,  poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. oraz przepisy wykonawcze do ustawy Pzp.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 275 pkt 1  ustawy Pzp.

 

Spis treści

Część I – Instrukcja dla wykonawców

Część II – Wzór  umowy 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia

 

Chróścin, dnia 09.03.2022 r.              Zatwierdził :      Z-ca dyrektora Bogdan Nawrocki         
Plik pdf SWZ - opał na 2022 r.
09‑03‑2022 13:55:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
163KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
345KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adam Gosławski , w dniu:  09‑03‑2022 13:46:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Gosławski
email: dps-chruscin-wies@pvd.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2022 14:12:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive