Sprzedaż i sukcesywna dostawa świeżego mięsa, wędlin i drobiu dla DPS w Chróścinie-Wsi w 2023 r.


NR DPS.2.25.252.14.2022
ZAMAWIAJĄCY: 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRÓŚCINIE – WSI
CHRÓŚCIN 50 , 98-430 BOLESŁAWIEC
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na:
Sprzedaż i sukcesywną
dostawę świeżego mięsa, wędlin i drobiu
dla Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie – Wsi w 2023 r.

Tryb udzielenie zamówienia
Tryb podstawowy – na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.:
Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. oraz przepisy wykonawcze do ustawy Pzp. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Spis treści
Część I – Instrukcja dla wykonawców
Część II – Wzór umowy
Część III – Opis przedmiotu zamówienia

Chróścin, dnia ……………….. Zatwierdził : ……………………………..

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
584KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
513KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adam Gosławski , w dniu:  19‑12‑2022 23:27:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Gosławski
email: dps-chruscin-wies@pvd.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2023 12:35:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive