Sprzedaż i sukcesywna dostawa świeżego mięsa, wędlin i drobiu 01.07.2024 r. - 31.12.2024 r.


NR DPS.2.25.252.1.2024

ZAMAWIAJĄCY :

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRÓŚCINIE – WSI

CHRÓŚCIN 50 , 98-430 BOLESŁAWIEC

                        SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                        

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

na:

Sprzedaż i sukcesywną

dostawę świeżego mięsa, wędlin i drobiu
dla Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie – Wsi

w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

Tryb udzielenie zamówienia 

Tryb podstawowy – na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r.,  poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. oraz przepisy wykonawcze do ustawy Pzp.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 275 pkt 1  ustawy Pzp.

Spis treści

Część I – Instrukcja dla wykonawców

Część II – Wzór  umowy 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia

 

Chróścin, dnia 29.05.2024 r.              Zatwierdził :           Bogdan Nawrocki

                                                                               Dyrektor DPS w Chróścinie-Wsi

Plik pdf SWZ
29‑05‑2024 15:13:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SWZ - zmiana
10‑06‑2024 08:52:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
352KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
517KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adam Gosławski , w dniu:  29‑05‑2024 15:07:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Gosławski
email: dps-chruscin-wies@pvd.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑06‑2024 23:57:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive